Resztki betonu na powierzchni maszyn i urządzeń - "twardym" i kosztownym problemem.

Od kiedy rozpoczęto produkcję i przetwórstwo betonu, próbuje się rozwiązać problem przywierania betonu do powierzchni maszyn i urządzeń. Do tej pory problem ten rozwiązywano za pomocą młotka i przecinaka lub agresywnymi kwasami np. siarkowym lub solnym.


Efektem takiego działania są powgniatane i rdzewiejące powierzchnie metalowe, porysowany i zniszczony lakier, oraz jeszcze mocniejsze przywieranie betonu w miejscach uszkodzonych; poważne, nie od razu zauważalne, szkody maszyn i urządzeń, spowodowane korozją. Zniszczeniu ulegają również chromowane cylindry pomp hydraulicznych, a nawet instalacje elektryczne. Wszystko to prowadzi do przerw i przestojów w pracy, wysokich kosztów, zwiększonego ryzyka, zanieczyszczenia środowiska, podwyższonych składek ubezpieczeniowych, a poprzez dodanie chlorku do zaprawy, do niszczenia jakości Państwa produktu - BETONU.
Rozwiązania agresywne
Rozwiązanie uważane za idealne
A
B
C
Czyszczenie mechaniczne
Czyszczenie mechaniczne
Czyszczenie wodą

czyli innymi słowy "niszczenie":

a) młotkiem
b) przecinakiem
c) szczotką drucianą
d) młotkiem pneumatycznym
e) szlifierką
f) urządzeniem do piaskowania

czyli innymi słowy
"wyżeranie kwasami":

a) solnym
b) siarkowym
c) mrówkowym
d) tradycyjnymi śodkami do czyszczenia

Najlepsze rozwiązanie?


Tak, jeśli byłoby zawsze i wszędzie możliwe spłukanie dużą ilością wody, która jest bardzo kosztowna. Brak długotrwałej ochrony i wysokie zużycie wody.

EFEKT
EFEKT
EFEKT

Uszkodzone maszyny, zniszczona farba, wysokie zużycie, wysokie koszty robocizny.

Sposób niebezpieczny i wymagający dużo czasu. Problemy z zanieczyszczeniem środowiska (jednorazowe zastosowanie wody do płukania - odpady).

Sposób nie zabezpieczający skutecznie przed powstawaniem osadów betonu. Całkowicie nieskuteczny przy ciągłej, całodobowej pracy. Prowadzi do zastosowania sposobu A+B.

Wszystkie 3 metody są złe !
oszczedzają czas, energię i koszty,
są skuteczne dla różnych powierzchni i materiałów,
są proste w stosowaniu,
chronią i zabezpieczają maszyny i urządzenia,
nie stwarzają ryzyka dla obsługi, eliminując tym samym straty wynikające z absencji personelu,
nie zawierają chlorku a tym samym nie powodują korozji i innych szkód w betonie,
dzięki całkowitemu, samoistnemu rozkładowi chemicznemu nie zanieczyszczają środowiska naturalnego.

ZE-KA-FIX®
ZETOLAN®-MEK
Jest sprawdzonym środkiem o wysokim stężeniu, który rozpuszcza osady z betonu
Proste i nieskomplikowane nanoszenie na powierzchnie urządzeń
Musi być rozcieńczany z wodą w proporcji co najmniej 1:5 (roztwór w wyższym stężeniu nie wywołuje procesu rozpuszczania betonu), dzięki czemu koszty jednostkowego zastosowania są bardzo niskie
Znaczne oszczędności kosztów, poprzez zminimalizowanie czasu czyszczenia
Całkowicie wolny od chlorku, dzięki czemu woda użyta do płukania może być wtórnie wykorzystana do produkcji betonu
Możliwość nanoszenia na mokre powierzchnie rozpuszcza stare, stwardniałe resztki betonu
Czyli: zamiast młotka - szczotka do mycia
Po pracy resztki przywartego betonu są usuwane wyłącznie za pomocą strumienia wody


Tworzy powłokę ochronną na urządzeniach do produkcji i przerobu betonu. Przywieranie betonu jest zahamowane, a powstały osad łatwo spłukać strumieniem wody po zakończeniu pracy. ZETOLAN-MEK w przeciwieństwie do konwencjonalnych środków nanoszony jest na jeszcze mokrą powierzchnie, bezpośrednio po umyciu urządzeń. ZETOLAN-MEK oddziałuje chemicznie i fizycznie z silną aktywnością powierzchniową rozpuszczając stare, już stwardniałe osady betonu.Jest środkiem dostarczanym w wysokim stężeniu, przeźroczystym, o zielonym zabarwieniu. Mocno rozcieńczony z wodą stosowany jest wszędzie tam, gdzie występuje konieczność rozpuszczania osadów starego betonu i wapna. Efektem działania ZE-KA-FIX-u są Iśniące czystością maszyny i urządzenia, przy minimalnym nakładzie codziennej pracy. ZE-KA-FIX jest "inteligentnym" produktem zmuszającym użytkownika do oszczędnego dawkowania - rozcieńczony z wodą w stosunku mniejszym niż 1:5 nie posiada żadnych własności rozpuszczających. ZE-KA-FIX jest idealnym kompromisem między najszybszym usunięciem osadów betonowych, a optymalna ochrona pracowników, maszyn, urządzeń oraz środowiska naturalnego. ZE-KA-FIX jest w 100% pozbawiony chlorku.
ZETOLAN-MEK 1
dla betonomieszarek o wymuszonym obiegu, przeciwbieżnych i talerzowych (planetarnych)
ZETOLAN-MEK 2
dla betonomieszarek jedno i dwuwałowych, betonów specjalnych i natryskowych oraz przy wyższych temperaturach
ZETOLAN-MEK 3
stosuje się jak Zetolan-Mek, dodatkowo znacznie silniej rozpuszcza stare osady betonowe. Po ich usunięciu stosuje się ponownie MEK 1 lub MEK 2
ZETOLAN-MEK i ZE-KA-FIX przebadane zostały przez instytut Higieny Zagłębia Rury w Gelsenkirchen. Zetolan został zakwalifikowany jako "bardzo dobrze rozkładający się biologicznie".
ZETOLAN-MEK i ZE-KA-FIX posiadają atesty PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY w Polsce.

RENT BUD
Jóźwiak , Urbanek i Ruta Sp.J
ul. Armii Poznań 49
62-030 Luboń
tel/fax. 61 832 43 10

Informacje
info@rent-bud.com.pl
 


PREPARATY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI
WĘZŁÓW BETONIARSKICH, BETONOWOZÓW,
POMP itp.
ZETOLAN-MEK i ZE-KA-FIX
"BUDIMEX" Poznań S.A.
DEMOCO POLAND Ltd.- Poznań
HOCHTIEF Polska
POZ-BUILDING Sp. z o.o. - Poznań
JAKŚ-BUD sp. z o.o. - Poznań
"INTERBUD-WEST" sp. z o.o.
refer_interbud Gorzów Wlkp.
"JEDYNKA-BETA" S.A. - Poznań
Zakład Wyrobów Cukierniczych "MILLANO" - Przeźmierowo
Z. MARCINIAK S.A. - Gorzów Wlkp.
Wszystkie prawa zastrzeżone Rent-Bud 2007
Create Website DyalCom 2007